Hardnekkige patronen identificeren

Your Soulman is gepromoveerd cultuurpsycholoog met een eigen, heel nuchtere en heldere kijk op culturele gedragspatronen (zie Cultuur & Lichaam of Culture as Embodiment). Hardnekkige patronen in gedrag kunnen belemmerend werken voor fusies, innovatietrajecten en andere gewenste veranderingen binnen organisaties. Het identificeren van de mechanismen die hier aan het werk zijn, is in alle opzichten mensenwerk. Je kunt voorlichten en uitleggen wat je wilt - zonder begrip van de belangen, ingesleten gedragingen, gewoontes, verborgen motieven en stokpaardjes van werknemers wordt verandering geen langdurig succes.

Your Soulman is een scherp analyst. Hij doet niet aan quick scans, kleurenwaaiers en andere hocus pocus. Your Soulman praat en luistert en kijkt naar hoe en waarom mensen hun werk doen, van hoog tot laag in de organisatie. Met een gestructureerde en wetenschappelijk gedocumenteerde werkwijze legt hij de regels maar ook de ongeschreven regels in de organisatie bloot, want dat is waar de bottle neck voor vernieuwingen zich bevindt.

Echte oplossingen

Knelpunten identificeren is één ding, ze aanpakken is vers twee. Your Soulman doet desgewenst ook dat voor jouw organisatie; uiteraard met alle aandacht voor de belangen van de onderneming maar vooral ook voor de arbeidsgerelateerde psychologie van de diverse werknemers. Zonder hun soul en zaligheid, gaat het immers niet.

 

Mail voor meer informatie.