Privacy Verklaring - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In deze privacy verklaring lees je hoe en waarom Your Soulman persoonlijke gegevens verzamelt, welke gegevens dat precies zijn en hoe Your Soulman daar mee omgaat. Je leest ook welke rechten jij hebt met betrekking tot jouw eigen gegevens en hoe je van die rechten gebruik kunt maken.

Your Soulman

Your Soulman is een eenmanszaak in Nijmegen, eigendom van en gerund door Theo Verheggen. Hij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. Je kunt Theo gemakkelijk bereiken via info@yoursoulman.nl

 

Om het beheer van welke persoonlijke gegevens gaat het?

Wanneer je een afspraak maakt met Your Soulman vraag ik, Theo Verheggen, jou om een paar gegevens:

  1. Je voor- en achternaam.
  2. Een e-mailadres waarop je goed bereikbaar bent.
  3. Je mobiele telefoonnummer.

 

Doel

Bovenstaande gegevens heb ik allereerst nodig om met jou te communiceren: bijvoorbeeld om afspraken met je te plannen, eventueel om gemaakte afspraken te wijzigen, en verder om met jou te communiceren over zaken die van belang zijn in jouw traject. Kortgezegd zijn deze gegevens dus een voorwaarde om mijn diensten op een professionele manier aan jou te kunnen aanbieden.

Daarnaast heb ik je mailadres nodig voor het versturen van facturen en je mobiele nummer kan ik gebruiken om een tikkie of ander betaalverzoek aan te bieden.

Ik ontvang gegevens van jou als je via e-mail contact met me opneemt (naam en e-mailadres) en/of nadat ik jou om je gegevens vraag.

Je kunt de gevraagde gegevens in persoon aan mij bekend maken, via een e-mail of ander elektronisch bericht toesturen, of invullen op het contactformulier dat verbonden is aan mijn website. In dat laatste geval krijg je van mij een speciale link om je gegevens in te vullen.

Your Soulman verstuurt geen reclame, nieuwsbrieven of andere mailings.

Ik maak wel gebruik van cookies op mijn website omdat ik graag wil weten hoe en hoe vaak mijn website wordt bezocht. Met Google Analytics volg ik daarom geanonimiseerde internetbewegingen. Die gegevens zijn dus niet te herleiden tot jou persoonlijk. Je krijgt op mijn website de mogelijkheid om hier wel of niet voor te kiezen.

 

Ontvangers

E-mails die je stuurt aan info@yoursoulman.nl komen terecht op de servers van Transip. Dat is waar zowel mijn e-mail als website worden gehost. Ook de back-ups worden verzorgd door Transip.nl

Als je je gegevens invult via het contactformulier, komen deze eveneens via e-mail terecht bij mijn e-mail host Transip.nl

Voor het bijhouden van een boekhouding en het versturen van facturen maak ik gebruik van Factuursturen.nl Bij deze online dienst worden jouw voornaam, achternaam, e-mailadres en mobiele telefoonnummer bewaard ten behoeve van mijn administratie. Ook Factuursturen.nl neemt alle nodige maatregelen omtrent gegevensbeveiliging en privacy in acht (zie https://www.factuursturen.nl/privacy).

 

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Your Soulman, maar niet langer dan nodig is voor het leveren van mijn diensten aan jou, dan wel het kunnen voeren van een boekhouding zoals wettelijk vereist.

E-mail correspondentie wordt tot maximaal twee jaar na het opleveren van mijn diensten bewaard. De Belastingdienst eist dat facturen, ook digitale, zeven jaar worden bewaard.

 

Beveiliging

Van jouw persoonsgegevens worden geen fysieke kopieën gemaakt. De persoonsgegevens die door Your Soulman of door de eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de eerder genoemde systemen en software. Toegang is steeds beveiligd met een zeer sterk wachtwoord en/of vingerafdruk, en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

De apparaten en toepassingen die jouw gegevens openen--i.c. op mijn mobiele telefoon, laptop en pc--zijn ieder ook zelf vergrendeld met een zeer sterk wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten en toepassingen dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de noodzakelijke.

Bezoek van de website yoursoulman.nl is beveiligd met een SSL certificaat en ondertekend met de extra veiligheidslaag DNSSEC. Jouw verbinding met deze website is derhalve privé.

 

Jouw rechten

          Recht op inzage

Je hebt altijd het recht om jouw gegevens op te vragen die bij Your Soulman. Ik stuur je dan een overzicht van de gegevens die ik van je heb.

          Recht op rectificatie

Als je gegevens onjuist zijn, heb je het recht om ze door Your Soulman te laten rectificeren.

          Recht op overdracht

In geval je de gegevens die bij Your Soulman zijn opgeslagen wilt overdragen aan een andere partij, dan zal ik je gegevens op jouw verzoek aan die partij toesturen.

          Recht op wissen van gegevens

Je hebt het recht om de gegevens die Your Soulman van je beheert geheel of gedeeltelijk te laten wissen. Ik zal dan alle bedoelde correspondentie en eventuele andere data onmiddellijk wissen, met uitzondering van de facturen waarop jouw gegevens staan. Ik ben wettelijk verplicht om die zeven jaar te bewaren ten behoeve van de Belastingdienst.

          Recht op het indienen van een klacht

Als je vindt dat Your Soulman niet goed met jouw gegevens omgaat, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Gebruik daartoe bijvoorbeeld deze url.

          Recht op einde toestemming gegevensgebruik

Indien je niet langer wenst dat Your Soulman jouw gegevens beheert, dan heb je het recht om je toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens te stoppen.

 

Je kunt gebruik maken van al deze rechten door een mail te sturen aan info@yoursoulman.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan en niet door iemand anders, verzoek ik je een kopie van een id-bewijs mee te sturen. Je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het id-bewijsnummer en je BSN-nummer maak je hierbij onleesbaar, ter bescherming van je privacy. Ik streef ernaar om zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, te reageren.

 

Plichten

Your Soulman verwerkt je persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang: het aanbieden van diensten. Je gegevens worden niet verkocht aan derden.

De hierboven genoemde gegevens die je verplicht bent om aan te leveren (voornaam, achternaam, courant e-mail adres en mobiele telefoonnummer), zijn de gegevens die ik minimaal nodig heb voor het kunnen aanbieden van mijn diensten.

Wanneer de gegevens die jij hebt gedeeld met Your Soulman ook beschikbaar moeten worden gesteld aan een andere partij--anders dan die welke hierboven al zijn genoemd zijn--dan zal daarvoor eerst jouw toestemming worden gevraagd.

Your Soulman behoudt zich het recht voor om gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, wanneer Your Soulman het gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces, of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Your Soulman te beschermen. Daarbij probeer ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan soms gewijzigd worden, bijvoorbeeld door veranderingen in de wet. Ik raad je daarom aan om deze webpagina af en toe te bekijken zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

Nog vragen?

Stuur dan een mail aan info@yoursoulman.nl

 

Your Soulman, Nijmegen
KvK: 72549947